Tekst + | Tekst -

 


 

Vrijwaring Aansprakelijkheid

De gegevens op deze site zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Zij zijn bedoeld als beperkte informatie in algemene zin, voor een ieder, die meer wenst te weten over de vermelde onderwerpen. Omstandigheden en regelgeving kunnen zich wijzigen. Wij doen dan ook ons best de informatie zo up to date mogelijk te houden.

Echter, de familie A. Brink en/of La Belle Vue, noch diens medewerker(s) en/of uitvoerder(s) danwel de webmaster(s) en/of webdesigner(s) en/of diens medewerkers en/of uitvoerder(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade(n) dan ook, ontstaan ten gevolge van fouten en/of onjuistheden in de overgedragen informatie, danwel gebrek aan informatie, de wijze waarop de informatie is verkregen, alsmede voor enig handelen door derden t.g.v. enige informatie of het ontbreken daarvan.

A.Brink